Izberi skupino bannerjev Uredi seznam bannerjev
Uredi vsebino
Osnovna šola Bežigrad
Črtomirova ulica 12
1000 Ljubljana
Telefon: 01 280 75 50
Telefaks: 
01 280 75 53
E-naslov: tajnistvo.osljbe@guest.arnes.si
Domov   domov      kontakt   kontakt      Kazalo   kazalo        predstavitev
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer

Prijave in odjave

Uredi vsebino

Ustrezna prehrana učencev je osnova za zagotavljanje njihovega zdravja, dobrega počutja, učne uspešnosti in pozitivne samopodobe. Prehranjevalne navade, ki jih otroci pridobijo v zgodnjem otroštvu, pomembno vplivajo na izbiro živil in način prehranjevanja tudi v kasnejšem življenju in so bistvenega pomena za zagotavljanje zdravja v vseh življenjskih obdobjih.

 

V šoli se trudimo, da bo prehrana znotraj obrokov uravnotežena, zdrava in varna ter bo odraščajoče otroke spodbujala k oblikovanju zdravih prehranjevalnih navad.

Pri sestavi obrokov upoštevamo Smernice za Prehranjevanje v vzgojno-izobraževalnih zavodih, Praktikum jedilnikov zdravega prehranjevanja v vzgojno-izobraževalnih zavodih, …

Delno upoštevamo tudi želje in že oblikovane prehranske navade naših učencev.

Na šoli pripravljamo dnevno tri obroke – malico, kosilo in popoldansko malico. Za učence, ki so vključeni v jutranje varstvo, pa je poskrbljeno tudi za zajtrk.

 

Zaželeno je, da vsak učenec prejme vsaj en obrok dnevno.

Starši prijavite otroka na šolsko prehrano tako, da v tajništvo ali organizatorici šolske prehrane oddate izpolnjen dokument Prijava učenca na šolsko prehrano, ki ga dobite na spletni strani šole.

Stroške prehrane se poravna preko plačila s položnico.

Učenci 1., 2., 3., 4. in 5. razreda malicajo med 9.05 in 9.25 uro v jedilnici. Vsi ostali učenci malicajo v jedilnici med 10.10 in 10.30.

Kosilo je od 12.10 do 14.15. Učenci kosijo v jedilnici po časovnem razporedu. Učenci razredne stopnje pridejo h kosilu v spremstvu učiteljev podaljšanega bivanja.

 

Popoldanska malica je namenjena učencem od 1. in 5. razreda v podaljšanem bivanju. Malicajo v jedilnicah med 14.45 in 15.00 oziroma tudi drugače, glede na organiziranost dela v oddelku.

V primeru odsotnosti otroka prehrano oziroma posamezni obrok šolske prehrane odjavite dan v naprej preko telefonskega odzivnika (št. 01 280 75 51) ali preko elektronskega naslova prehrana.osljbe@guest.arnes.si do 9. ure zjutraj oziroma izjemoma (v primeru nenadne bolezni in drugih izrednih okoliščin) tekoči dan do 6.00  zajtrk in do 7.00 ostale obroke.

Posamezen obrok za učenca, ki je odsoten od pouka zaradi sodelovanja pri športnih, kulturnih in drugih tekmovanjih in srečanjih, na katerih sodeluje v imenu šole, odjavi šola.

Prepozno odpovedani obroki ali sploh ne odpovedani obroki se ne odštevajo od stroška za prehrano oziroma se ne subvencionirajo in jih mora naročnik plačati v polni ceni.

Upravičenec do subvencije, ki se zaradi bolezni oziroma izrednih okoliščin ne more pravočasno odjaviti oziroma prevzeti obroka, ima pravico do subvencije za malico za prvi dan odsotnosti.

 

Za šolsko prehrano skrbi organizatorica šolske prehrane Aida Seferović.

spacer
spacer
spacer
Uredi nogo