Izberi skupino bannerjev Uredi seznam bannerjev
Uredi vsebino
Osnovna šola Bežigrad
Črtomirova ulica 12
1000 Ljubljana
Telefon: 01 280 75 50
Telefaks: 
01 280 75 53
E-naslov: tajnistvo.osljbe@guest.arnes.si
Domov   domov      kontakt   kontakt      Kazalo   kazalo        predstavitev
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer

Šolska svetovalna služba

Uredi vsebino
Svetovalna delavka: Polonca Droljc

Telefon: (01) 280 75 54
E-pošta: psihologinja.osljbe@guest.arnes.si


Vsak učenec je enkraten in drugačen od drugih. V želji, da zagotovimo otrokom optimalne pogoje za  razvoj, opravlja šolska svetovalna delavka številne naloge tako, da se povezuje z učitelji, starši, učenci in zunanjimi institucijami.

V šolski svetovalni službi lahko učenci in starši poiščete informacije, nasvete in pomoč v primerih, ki se nanašajo na naslednja področja:

-    vpis šolskih novincev, kot tudi vpis in izpis učencev višjih razredov, vpis in spremljanje vključevanja učencev tujcev,
-    šolanje na domu,
-    svetovanje in pomoč v zvezi z učnim uspehom, vedenjskimi in razvojnimi odstopanji (individualni razgovori,
     po presoji tudi skupinsko delo),
-    postopki v zvezi z integracijo otrok s posebnimi potrebami,  
-    postopki v zvezi z evidentiranjem in identifikacijo nadarjenih učencev,
-    poklicno informiranje in svetovanje,
-    nacionalno preverjanje znanja,
-    neposredno izvajanje dodatne strokovne pomoči,
-    vodenje dokumentacije,     
-    socialno delo oz. pomoč pri razreševanju socialno ekonomskih stisk (subvencioniranje prehrane, taborov, dnevov dejavnosti, šole
      v    naravi, vključevanje otrok v brezplačne oblike letovanja in druge aktivnosti).

Mnogo informacij starši lahko dobite po telefonu, nekatere dileme, vprašanja in težave pa zahtevajo več časa in v tem primeru vas prosim, da se predhodno naročite na pogovor.

Sodelovanja z vami bomo veseli, saj lahko le s skupnimi močmi prispevamo k izboljšavam v šolskem okolju.

INFORMACIJE O POKLICIH IN  IZOBRAŽEVANJU PO OSNOVNI ŠOLI 

Na šoli bodo potekale aktivnosti v zvezi s poklicno orientacijo (anketiranje učencev, individualni razgovori, skupinsko informiranje), vendar pa si lahko starši in učenci pomagate tudi s svetovnim spletom, kadar iščete informacije o poklicih in srednjih šolah. S tem namenom smo vam pripravili podatke o nekaterih koristnih spletnih povezavah:

Informacije o izobraževanju, usposabljanju, poklicih in trgu dela vam lahko posredujejo svetovalci  Centra za informiranje in poklicno svetovanje (CIPS).

CIPS je mesto, kjer boste našli knjižnico s čitalnico z vsemi potrebnimi informacijami, možnostjo brezplačnega fotokopiranja, dostop do Interneta, ogled video prikazov poklicev, individualno svetovanje in skupinske oblike dela..

Za območje naše šole se CIPS nahaja na Smoletovi 12,  Ljubljana. Telefon: (01) 24 24 280. Za več podatkov kliknite na:

http://www.ess.gov.si/ncips/cips

 

Kadar iščete opise  poklicev, priporočam obisk spletne strani:

http://www.ess.gov.si/ncips/cips/opisi_poklicev

 

V veliko pomoč vam bodo pri odločanju o nadaljnji poklicni, izobraževalni poti, seznanjanju z novostmi informacije na spletni strani:

http://www.mojaizbira.si/

Omenjena stran  omogoča preprost in učinkovit dostop do zbranih informacij, ki bi jih sicer morali iskati po številnih spletnih straneh. Učenci naj igrajo igro moja izbira in raziskujejo svoje interese. Kliknite na zavihek »Kažipot« in ponudile se vam bodo možnosti iskanja po izvajalcih, programih, poklicih in učnih mestih.

O organizaciji srednješolskega izobraževanja, o srednješolskih programih ter o postopku vpisa v srednje šole (rokovnik, razpis za vpis,  obrazci , merila posameznih šol),  si lahko pridobite največ informacij na spletni strani Ministrstva za šolstvo:

http://www.mizs.gov.si/si/delovna_podrocja/direktorat_za_srednje_in_visje_solstvo_ter_izobrazevanje_odraslih/srednjesolsko_izobrazevanje/vpis_v_srednje_sole/

 

Zanimivo je pobrskati tudi po arhivu podatkov o vpisu v srednje šole (na koncu strani), saj si lahko ogledate, kakšno je bilo stanje prijav za vpis v srednje šole v preteklih letih, torej seznam srednjih šol, ki so omejile vpis in spodnje meje točk po 1. in 2. krogu izbirnega postopka na šolah z omejitvijo vpisa.

 

O štipendiranju (državne, kadrovske in Zoisove štipendije, kdo je upravičen do štipendije, zakonske osnove) so informacije na voljo na naslednji povezavi:

http://www.mddsz.gov.si/si/delovna_podrocja/trg_dela_in_zaposlovanje/stipendije/

 

in na spletni strani Javnega sklada RS za razvoj kadrov in  štipendiranje

 

http://www.sklad-kadri.si/si/stipendije/. Na omenjenih straneh so na voljo tudi obrazci, ki jih je potrebno predložiti, kadar uveljavljate pravico do štipendije.

 

Seveda pa  lahko dobite informacije, pomoč ter nasvet tudi v šolski svetovalni službi (tel.št.: 280-7-554).                                                                                                                                                                                                                                         Pripravila: Polonca Droljc


 Zakon o preprečevanju nasilja v družini

     
 
Spoštovani starši!

Obveščamo Vas, da smo pedagoški delavci po 6. členu Zakona o preprečevanju nasilja v družini dolžni prijavljati sum nasilja v družini. Več si lahko preberete na naslednji povezavi:
http://www.uradni-list.si/1/content?id=84974

Šolski delavci bomo v primeru zaznave suma nasilja delovali v skladu s Pravilnikom o obravnavi nasilja v družini za vzgojno-izobraževalne zavode objavljenim v Uradnem listu RS št. 104/2009 z dne 18.12. 2009.


Pripravila: Polonca Droljc


Informacija za učence o spletni svetovalniciKadar učenci občutite jezo na ves svet, se počutite žalostni in osamljeni ali pa ste zaljubljeni do ušes, vas težijo slabe ocene, vas karkoli skrbi ali vas je česarkoli strah, želite pa ostati anonimni in vam je o težavi lažje pisati, kot govoriti,  takrat lahko kakršnokoli vprašanje postavite in dobili boste odgovor na spodnji spletni povezavi:

http://www.tosemjaz.net/e-svetovalnica/viewforum.php?f=219

Na vprašanja odgovarjajo strokovnjaki s področja medicine, psihologije in socialnega dela, zato se na odgovor lahko zanesete. Spletna svetovalnica deluje pod okriljem Nacionalnega instituta za javno zdravje.

Vsi kdaj potrebujemo nasvet, zato le pogumno vprašajte.

 

Polonca Droljc, univ.dipl. psih.

 spacer
spacer
spacer
Uredi nogo