Uredi vsebino
logptip_sola


Osnovna šola Bežigrad

Črtomirova ulica 12
1000 Ljubljana
Telefon: 01 280 75 50
Telefaks: 
01 280 75 53
E-naslov: tajnistvo.osljbe@guest.arnes.si
Facebook:
OŠ Bežigrad
    domov      kontakt   kontakt      Kazalo   kazalo        predstavitev
   

    
                                           


spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer

Varna pot v šolo

Uredi vsebino

PROMETNO VARNOSTNI NAČRT - TEKSTOVNI OPIS NEVARNIH MEST V ŠOLSKEM OKOLIŠU OŠ BEŽIGRAD

Na spodnji povezavi so dostopni podatki o varnih in nevarnih mestih šolske poti in priporočljivih kolesarskih poteh.

http://gismol.gisportal.si/javno/profile.aspx?id=MOL_Solstvo%40Ljubljana&initialExtent=463088.95%2C102093.08%2C1.32292ČRTOMIROVA ULICA

Sama šola stoji ob enosmerni Črtomirovi ulici. Dohod do šole po Črtomirovi ni opredeljen kot nevaren saj je na sami ulici dovolj prehodov za pešce in tudi sam promet se zaradi signalizacije odvija umirjeno (cona, grbine, opozorilni znaki). Težavo in velik problem na sami ulici predstavljajo parkirana vozila (stanovalci, dovoz otrok do vrtca, dostava za vrtec in šolo), ter nevestna in nevarna vožnja predvsem kolesarjev in motoristov. V jutranjem in opoldanskem času bi na sami ulici potrebovali pomoč šolske prometne službe (doslej so to opravljali mestni redarji in policisti). Na šoli znova uvajamo šolsko prometno službo, računamo pa tudi na pomoč starejših občanov (dom upokojencev) in pa tudi na starše naših učencev.

PREDLOGI ZA IZBOLJŠANJE PROMETNE VARNOSTI

Sam šolski okoliš je glede na prihod in odhod otrok v šolo relativno varen. Največjo težavo predstavljajo parkirana vozila ter nepravilna in objestna vožnja kolesarje, motoristov in voznikov motornih vozil. Največji problem predstavlja zelo prometna Neubergerjeva ulica. Šolska »varna pot« je načrtovana tako, da se učenci tej cesti izognejo ali jo prečkajo po najkrajši poti. Na tej ulici bi potrebovali še bolj poostren nadzor s strani policije in mestnega redarstva ter vključitev šolske prometne službe. Poseben problem ostaja dohod do avtobusnega postajališča na Železni cesti. Na začrtani poti se srečujemo z ovirami, ki jih predstavljajo nepravilno parkirana vozila. Kljub večkratnim opozorilom in ukrepanju policije ter mestnega redarstva se ta problem še ni uspešno rešil. Predlagamo, da se na najbolj kritičnih mestih dodatno označi šolska pot v obliki tabel ali druge signalizacije.

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo učitelji in ostali delavci šole učence opozarjali na pozornost, ki mora biti usmerjena predvsem na varen prihod in odhod iz šole. To nalogo pa prosimo, da opravite tudi starši, da bodo naše poti čimbolj varne. Dobrodošle so vse pripombe s strani učencev in njihovih staršev. Tekoče težave in rešitve bomo ob pomoči PP Bežigrad, SPVCP-MOL in OPVIŠ-MOL posredovali tudi vam.

spacer
spacer
spacer
Uredi nogo