Uredi vsebino
logptip_sola


Osnovna šola Bežigrad

Črtomirova ulica 12
1000 Ljubljana
Telefon: 01 280 75 50
Telefaks: 
01 280 75 53
E-naslov: tajnistvo.osljbe@guest.arnes.si
Facebook:
OŠ Bežigrad
    domov      kontakt   kontakt      Kazalo   kazalo        predstavitev
   

    
                                           


spacer
spacer
spacer
spacer
spacer
spacer

Podaljšano bivanje

Uredi vsebino
Oddelki podaljšanega bivanja so namenjeni učencem od prvega do petega razreda.
Podaljšano bivanje je strokovno vodeno, vsebuje pa naslednje elemente: samostojno učenje, sprostitvene dejavnosti, ustvarjalno preživljanje časa in kosilo.
Samostojno učenje je dejavnost, v okviru katere poteka usmerjanje in navajanje učencev na samostojno opravljanje različnih učnih aktivnosti. Učenci znanje dodatno utrdijo, razširijo, poglobijo, sistemizirajo in uporabijo v novih situacijah. V okviru te dejavnosti se skrbi za redno, kakovostno in samostojno opravljanje učnih obveznosti.
Sprostitvena dejavnost je namenjena počitku, sprostitvi, obnavljanju psihofizičnih moči učencev in se odvija v aktivni in pasivni obliki. Te dejavnosti se časovno ujemajo z biološko manjšo aktivnostjo ali sposobnostjo učencev. V tem času se učenci spočijejo in si naberejo novih moči za delo. Učitelj zagotovi pogoje za sprostitev in pri tem učence spodbuja, jim svetuje, se dogovarja in sodeluje z njimi.
Ustvarjalno preživljanje časa je dejavnost, ki je namenjena razvedrilu, sprostitvi, počitku in v kateri učenci nimajo učnih obveznosti. Učencem omogoča  ukvarjanje z različnimi vsebinami. Učitelj usmerja učence v aktivnosti, ki omogočajo razvoj otrokovih interesov in sposobnosti na vseh temeljnih področjih razvoja osebnosti: spoznavnem, telesno-gibalnem, socialnem, čustvenem, motivacijskem, estetskem in moralno-etičnem.
Kosilo je dejavnost, v okviru katere poteka priprava na kosilo, s poudarkom na kulturi prehranjevanja, in prehrana učencev v organizaciji šole.
Pri oblikovanju oddelkov podaljšanega bivanja upoštevamo veljavne normative: 28 učencev iz oddelka istega razreda, v nasprotnem primeru je potrebno učence dveh razredov združevati v skupine z največ 24 učenci.

Podaljšano bivanje poteka vse dni pouka v šolskem letu. Praviloma se izvaja od konca zadnje učne ure posameznega oddelka in traja najdlje do 16.30  za učence od 1.-3. razreda, za učence 4. razreda do 16.30 ter učence 5. razreda do 15.00.

 

Učitelj podaljšanega bivanja bo dovolil vašemu otroku predčasen odhod domov le v primeru, če ga boste o tem predhodno pisno obvestili.
V izrednem primeru, ko po otroka ne morete priti do 16.30, prosimo, da to sporočite na telefonsko številko: 041 583 741.
Uredi vsebino

Predmetnik podaljšanega bivanja


SD – sprostitvene dejavnosti
KOS – kosilo
SU – samostojno učenje
Praviloma naj v tem času ne bi bilo izhodov učencev.
UPČ – ustvarjalno preživljanje časa
Uredi vsebino
spacer
spacer
spacer
Uredi nogo